REGIONAL LEGENDE I VR

 

vr_nice peeps.gif

Om prosjektet:

Turist- og informasjonssenteret hadde et mål, de ønsket en nyskapende måte å tiltrekke seg flere turister til regionen og vise sin historie samtidig.

 

Vår løsning var å lage 12 virtual reality scenarier av forskjellige historiske perioder. VR ble valgt fordi: Det muliggjør å skape en engasjerende dyp læringsopplevelse som setter seeren midt i disse historiske scenariene. Prosjektteamet besto av flere høyprofilerte historikere og forskere som ga råd om scenarienes historisk nøyaktighet, og med hjelpen legger vi stor vekt på å veilede seernes oppmerksomhet og skape en følelsesmessig forbindelse til hendelsene som utviklet seg i scenariene.

 

Prosjektet var så vellykket og hadde en så bred rekkevidde, at turist og informasjonssenteret fikk tittelen: Beste turistsenteret i 2017!